CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiple Access Schemes and Inter-cell Interference Mitigation Techniques

J.P. Javaudin ; G. Mange ; Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; M. Sternad
Radio Technologies and Concepts for IMT-Advanced (2010)
[Kapitel]

Nyckelord: Cellular cyclic delay diversity principle , Dynamic channel allocation and scheduling , Inter-cell interference mitigation schemes , Multiple access interference (MAI) , Multiple access schemes and inter-cell interference mitigation techniques , Non-frequency-adaptive multiple access scheme configuration , Time Division Multiple Access (TDMA) , Timing of transmission control loops -target attaining short delay over air interface , WINNER pilot patterns and pilot schemes , WINNER system concept -multi-carrier-based systemDenna post skapades 2016-10-19.
CPL Pubid: 243700

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Kommunikationssystem

Chalmers infrastruktur