CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ett olinjärt elastiskt balkpelarelement

Lennart Ågårdh (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1976.
[Rapport]

Byggforskningen, rapport R44: 1976.Denna post skapades 2006-12-14.
CPL Pubid: 24370

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur