CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computer simulation of fatigue crack propagation in aircraft components

Jan Bäcklund (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Sören Sjöström ; Hans Wennerström (Institutionen för byggnadsmekanik)
: External organization, 1977.
[Rapport]

Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering, Linköping 1977.Denna post skapades 2006-12-14.
CPL Pubid: 24369

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur