CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analys med finit elementmetod av luftstötvågsbelastade, enkelspända plattor

Larsgunnar Nilsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Ingemar Johansson
: External organization, 1977.
[Rapport]

FOA Rapport C 20204-D4(A3), November 1977, 71 pp.Denna post skapades 2006-12-14.
CPL Pubid: 24368

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur