CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Driver sleepiness detection in real driving situations

Ruben Buendia (SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ; Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Fabio Forcolin (Institutionen för signaler och system ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; J. Karlsson ; Bengt Arne Sjöqvist (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; A. Anund
Traffic Injury Prevention (1538-9588). Vol. 17 (2016), p. 222-223.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Public, Environmental & Occupational Health, TransportationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-10-19. Senast ändrad 2016-10-20.
CPL Pubid: 243677

 

Institutioner (Chalmers)

SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum
Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Transport
Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur