CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Policy institutions and forest carbon

A. Cowie ; F. Ximenes ; Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; M. Brandao ; P. Lamers ; G. Marland
Nature Climate Change (1758-678X). Vol. 6 (2016), 9, p. 805-805.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Environmental Sciences & Ecology; Meteorology & Atmospheric SciencesDenna post skapades 2016-10-19. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 243675

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöledning
Annan naturresursteknik

Chalmers infrastruktur