CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some reminiscences from a long friendship

Lars Brink (Institutionen för fysik, Teoretisk fysik (Chalmers))
Progress of Theoretical and Experimental Physics (2050-3911). 7, (2016)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-10-19. Senast ändrad 2016-11-03.
CPL Pubid: 243666

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Teoretisk fysik (Chalmers)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur