CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design Strategies for Integration of Biorefinery Concepts at Existing Industrial Process Sites: Case Study of a Biorefinery Producing Ethylene from Lignocellulosic Feedstock as an Intermediate Platform for a Chemical Cluster

Roman Hackl (Institutionen för energi och miljö, Industriella energisystem och -tekniker ) ; Simon Harvey (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Process Development and Resource Conservation for Biomass Conversion p. 77-102. (2015)
[Kapitel]


Denna post skapades 2016-10-19.
CPL Pubid: 243662

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Industriella energisystem och -tekniker (2015-2017)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur