CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computer implementation of non-linear finite element analysis applied to some geotechnical problems

Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Harald Tägnfors (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Conference on Finite Elements in Nonlinear Solid and Structural Mechanics, Geilo, Norway, August 29 - September 1, 1977 p. 24. (1977)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-14. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24365

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur