CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kallmurar förstärkta till balkar

Sven Sahlin (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Bernt Gerde ; Bertil Sandell
: External organization, 1977.
[Rapport]

Byggforskningen, Rapport R 93:1977, 85 pp.Denna post skapades 2006-12-14.
CPL Pubid: 24364

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur