CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

General solution routines for symmetric equation systems. The Mathematics of Finite Elements and Applications II

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Harald Tägnfors (Institutionen för byggnadsmekanik)
Mafelap 1975, edited by J.R. Whiteman p. 10. (1976)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-14.
CPL Pubid: 24362

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur