CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Offentlig upphandling ur upphandlares perspektiv - resultat från två studier med fokus på byggupphandling och ekologisk hållbarhet

Lina Carlsson ; Fredrik Waara (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
: External organization, 2006. ISBN: 91-7267-226-9.- 38 s.
[Rapport]

Nyckelord: construction, environment, local government, procurement


Sociology of Law, Lund University, Research Report in Sociology of Law, 2006:3Denna post skapades 2006-12-14.
CPL Pubid: 24357

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Ekonomi och näringsliv
Offentlig rätt

Chalmers infrastruktur