CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-conventional finite element methods

Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Finite Elements in Fluids Vol. 3 (1978), p. 145-160.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-14.
CPL Pubid: 24355

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur