CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Making use of urban waterways for shipping – The logistics perspective

Martin Svanberg ; Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Viktor Daun
Marine Technology (0025-3316). Vol. 60 (2016), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-10-17.
CPL Pubid: 243533

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (Chalmers)

Ämnesområden

Transport
Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur