CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analyzing barriers, drivers and structure of a combined waterway system for transport of goods to- and waste from the dense urban areas.

Martin Svanberg ; Sönke Behrends (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Viktor Daun ; Otto-Maximilian Jandl
The VREF Conference on Urban Freight 2016: Plan for the future - sharing urban space 17-19 octoberg 2016 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-10-17. Senast ändrad 2016-10-17.
CPL Pubid: 243528

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)
Institutionen för fysik (Chalmers)

Ämnesområden

Transport
Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur