CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adverse Pressure Gradient Boundary Layer Experiments Using Synchronized PIV and a Hot Wire Anemometry Rake

Peter B. V. Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Murat Tutkun (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; William K. George (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Michel Stanislas ; Jean Marc Foucaut ; Jim Kostas ; Sebastian Coudert ; Joel Delville
Bulletin of the American Physical Society, 59th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics, November 19–21, 2006; Tampa Bay, Florida, USA Vol. 51 (2006), 9, p. 207-208.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-12-13.
CPL Pubid: 24350

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur