CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Partial discharges measured at semi-square voltages

Elisabeth Lindell (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Tord Bengtsson (Extern ; Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Jörgen Blennow (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
2006 Annual report conference on electrical insulation and dielectric phenomenon, October 15-18, 2006, Kansas City, USA p. 631-634. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-12-13. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 24348

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur