CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fast quantum limited readout of a superconducting qubit using a slow oscillator

Göran Johansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Lars Tornberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Christopher Wilson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Physical Review B Vol. 74 (2006), p. 100504(R).
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24347