CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transport in metallic multi-island Coulomb blockade systems: A systematic perturbative expansion in the junction transparency

Björn Kubala ; Göran Johansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Jürgen König
Physical Review B Vol. 73 (2006), p. 165316.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24346

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Ämnesområden

Mesoskopisk fysik

Chalmers infrastruktur