CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measuring non-Gaussian fluctuations through incoherent Cooper pair current

Tero Heikkilä ; Pauli Virtanen ; Göran Johansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Frank Wilhelm
Physical Review Letters Vol. 93 (2004), 93, p. 247005.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24345

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)