CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new Rosenbrock-type method applied to a finite element discretized nonlinear diffusion-convection equation

Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Arne Wolfbrandt
MAFELAP III, Brunel 1978 (1978)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-13. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24342

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur