CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Elastic impact between a finite conical rod and a long cylindrical rod

R. B. Gupta ; Larsgunnar Nilsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Journal of Sound and Vibration Vol. 60 (1978), 4, p. 555-563.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-13.
CPL Pubid: 24338

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur