CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impact loading on concrete structures : a constitutive modelling, finite element analysis, and experimental study of nonlinear wave propagation

Larsgunnar Nilsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1979.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Nonlinear wave propagation, reinforced concrete, visco plasticity, plasticity, brittle failure, contact-impact, numerical procedures, experimental studyDenna post skapades 2006-12-13. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 24336

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1979-02-16
Tid: 10.00
Lokal: 10.00 SB-salen, Hörsalsvägen 1, Chalmers
Opponent:

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 281


Publication - Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering 79:1