CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On constitutive modelling in metal plasticity

Kenneth Axelsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1979.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Anisotropy, anisotropic strain hardening, Bauschinger effect, distortonal hardening, nonlinear hardening, plasticity, viscoplasticity, finite elementDenna post skapades 2006-12-13. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 24335

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1979-05-19
Tid: 10.00
Lokal: 10.00 Palmstedtsalen, Chalmers
Opponent:

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 293