CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical and computer techniques in finite element analysis

Hans Wennerström (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1981.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Finite element, computer program, numerical integration, Poisson's equation, Navier's equations, Navier-Stokes equations, metal stretchingDenna post skapades 2006-12-13. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 24334

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1981-12-21
Tid: 10.00
Lokal: 10.00 SB-salen, Hörsalsvägen 1, Chalmers
Opponent:

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 384


Publication - Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering 81:7