CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite element analysis of elastic-plastic materials displaying mixed hardening

Kenneth Axelsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 14 (1979), 2, p. 211-225.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-22.
CPL Pubid: 24333

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur