CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Beräkning av värmeledningsproblem med finit elementmetod - en introduktion

Mats Fröier (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Dan Lloyd
: External organization, 1979.
[Rapport]

Tekniska högskolan i Linköping, LiTH-IKP-S-111Denna post skapades 2006-12-13.
CPL Pubid: 24332

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur