CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The boundary element method applied to potential theory

Lars Bolteus ; Odd Tullberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1979.
[Rapport]

Byggnadskonstruktion, 1979:13Denna post skapades 2006-12-13.
CPL Pubid: 24331

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur