CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Approximate dynamic analysis of a damaged shear wall

Nina Lautersztajn-S. (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Bengt Magnusson ; Gunnar Kärrholm (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1979.
[Rapport]

Arbetsrapport 1979:15Denna post skapades 2006-12-13. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 24328

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur