CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Poromechanical modelling the pre- and post-filling flows in composite manufacturing

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Mohammad Rouhi (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Maciej Wysocki (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
14th European Mechanics of Materials Conference (EMMC14) (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-10-12.
CPL Pubid: 243276

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik
Kompositmaterial och -teknik

Chalmers infrastruktur