CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Damage growth in compressive loadded fibre reinforced composites

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Renaud Gutkin ; Mohammad Rouhi (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
International congress on theoretical and applied mechanics (XXIV ICTAM) (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-10-12.
CPL Pubid: 243275