CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Growth and smooth spectral synthesis in the Fourier algebras of Lie groups

Jean Ludwig ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Studia Math. Vol. 176 (2006), p. 139-158.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-12.
CPL Pubid: 24325

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur