CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Olinjärt elastiska balkar och ramar med analytiskt beskrivna elementsamband

Kjell Mattiasson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Lennart Ågårdh (Institutionen för byggnadsmekanik)
1979.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-12.
CPL Pubid: 24323

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur