CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interaction problems in soil structure mechanics with material nonlinearity

Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Harald Tägnfors (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal Computers and Structures Vol. 12 (1980), p. 581-592.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-12. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24316

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur