CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FEM som konstruktionshjälpmedel

Harald Tägnfors (Institutionen för byggnadsmekanik)
Scan-automatic 80, Datorn som konstruktionshjälpmedel - från idé till produktionsunderlag, 1980-12-11, Svenska Mässan, Göteborg. (1980)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-12.
CPL Pubid: 24314

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur