CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Boundary element method applied to two-dimensional heat conduction in non-homogenous media

Odd Tullberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Adv. Eng. Software Vol. 2 (1980), 3,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-12.
CPL Pubid: 24313

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur