CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PRISEC - A tool for the data management in FORTRAN-programs

Harald Tägnfors (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Second International Conference and Exhibition on Engineering Software, March 24-26th, 1981, London, England. (1981)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-12. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24311

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur