CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inventory of Transshipment Technologies in Intermodal Transport (Study for the International Road Transport Union (IRU), Geneva)

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik)
: External organization, 1997.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2431

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur