CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cost/benefit analysis in slope stability design

Harald Tägnfors (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Göran Sällfors
Tenth International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, June 15-19, 1981, Stockholm, Sweden. (1981)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-12.
CPL Pubid: 24308

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur