CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Work Practice in Situation Rooms – An Ethnographic Study of Emergency Response Work in Governmental Organizations

Jonas Landgren (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Fredrik Bergstrand
Proceedings of ISCRAM-MED 2016 Springer series Lecture Notes in Business Information Processing (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: situation rooms, work practice, situation awareness, emergency responseDenna post skapades 2016-10-07.
CPL Pubid: 243075

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)

Ämnesområden

Mänsklig interaktion med IKT
Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Chalmers infrastruktur