CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing Graphene based MMICs on SiC substrate

Omid Habibpour (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Niklas Rorsman (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
2015 Asia-Pacific Microwave Conference (Apmc), Vols 1-3 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

This paper presents the fabrication process development of monolithic microwave integrated circuits (MMICs) based on graphene field effect transistors (G-FETs). In this process, the G-FETs are based on epitaxial graphene on SiC substrate. Base on this process, a wide-band amplifier (0-3GHz) with 6-7 dB gain is realized.Denna post skapades 2016-10-07. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 243073

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Telekommunikation

Chalmers infrastruktur