CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A constitutive model for concrete in high rate of loading conditions

Ronny Glemberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Larsgunnar Nilsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
IABSE Colloquium on Advanced Mechanics of Reinforced Concrete, Delft, June 1981. (1981)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-12.
CPL Pubid: 24305

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur