CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scaling of CFB boiler hydrodynamics

Ajit Kumar Kolar ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Advances in Energy Research, December 4-5, IIT Bombay, Mumbay, McMillan India Ltd p. 34-40. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: fluidized bed boiler, hydrodynamics, scale modelDenna post skapades 2006-12-12. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 24301

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur