CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linjär programmering för industriell ekonomi

Björn Lantz (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Lund : Studentlitteratur AB, 2016. ISBN: 9789144115023.- 311 s.
[Bok]


Denna post skapades 2016-10-06.
CPL Pubid: 242997

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur