CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linjär programmering för industriell ekonomi

Björn Lantz (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management)
Lund : Studentlitteratur, 2016. ISBN: 9789144115023.- 311 s.
[Bok]


Denna post skapades 2016-10-06. Senast ändrad 2017-01-12.
CPL Pubid: 242997