CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Feasibility of future epidemiological studies on possible health effects of mobile phone base stations

M. Röösli ; M. Feychting ; Yngve Hamnerius (Institutionen för signaler och system, Bioeffekter) ; L. Kheifets ; N. Kuster ; I. Ruiz ; J. Schüz ; J. Wiart ; G. Neubauer
Epidemiology Vol. 17 (2006), 6 , p. Suppl. S:74.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Mobile phone, base station, epidemiologyDenna post skapades 2006-12-12.
CPL Pubid: 24298

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Bioeffekter (2005-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur