CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical Analysis of Tip Vortex Flow

Abolfazl Asnaghi (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Andreas Feymark (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik)
19th "Numerical Towing Tank Symposium" (NuTTS'16) (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-10-05.
CPL Pubid: 242931

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)
Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik (2015-2017)

Ämnesområden

Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur