CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LCA-baserade miljövarudeklarationer typ III : utvärdering av manual : rekommendationer till vidare utveckling

Anne-Marie Tillman (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Göteborg : Centrum för produktrelaterad miljöanalys, 1998. - 26, + 3 s.
[Rapport]

Nyckelord: LCADenna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 24290

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola 1998:4