CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A combined approach to technology

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik) ; Johan Hellgren (Institutionen för transportteknik) ; Ola Karlsson (Institutionen för transportteknik)
European intermodal yearbook : directory of intermodal transport, equipment and services (1362-5438 ). p. 18-20. (1996)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2429

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur