CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ride comfort optimization of a city bus

Peter Eriksson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Olof Friberg
Structural and Multidisciplinary Optimization Vol. 20 (2000), p. pp. 67-75.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24287

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur