CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integration and calibration of a plasticity model for granular materials

L. Jacobsson ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics Vol. 26 (2002), p. pp. 259-272.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24283

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur